Vodni saobraćaj je vrsta saobraćaja koja se odvija u vodenim basenima. To je najjeftiniji vid saobraćaja, koji omogućava prenos velike količine robe, neuporedivo veće nego u ostalim vidovima transporta. Shodno tipu vodenog basena može razlikovati sledeće vrste:

Rečni saobraćaj na Savi u Beogradu

Brodski (vodni) transport je jedan od najstarijih oblika transporta sa sledećim karakteristikama:

Pozitivne
  • Visoki prevozni kapacitet
  • Niska energetska potrošnja
  • Mali (relativno) ulozi kapitala
Negativne
  • Spora brzina dostave
  • Sezonski prevoz
  • Uređenje plovnih puteva

Literatura uredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi