Garda (fr. garde, ital. guardia) straža, lična straža ili odbrana jednog vladara, elitna grupa svih rodova vojske kao posebna vojna jedinica.