Glif je šara, grafički oblik, koju prepoznajemo kao znak u određenom sistemu pisanja. Taj znak može biti slovo, cifra, interpunkcijski ili specijalni znak.

Kaže se da je glif spoljašnje lice karaktera (slova, cifre, znaka) dok je unutrašnje lice binarna reprezentacija sa kojom radi računar. Druga definicija je da je karakter pojam predstavljen glifom.