Sternum ili grudna kost je kost pločastog (ravnog) oblika na sredini grudnog koša.

Sternum

Ime potiče od njenog izgleda jer podseća na rimski mač - sternum.

Sastoji se od tri dela:

  1. Manubrium sterni (drška mača), koji se nalazi na vrhu grudnog koša i povezan je sa prva dva rebra.
  2. Corpus sterni (telo, oštrica mača), koji čini najveći deo kosti i povezan je sa 3-7 rebrom
  3. Processus xyphoideus, mali produžetak na kraju kosti.

Sternum zajedno sa rebrima gradi prednji zid grudnog koša i štiti unutrašnje organe srce i pluća, takođe učestvuje u produkciji eritrocita (crvena krvna zrnca).