Dèmićka je najsnažnija lijeva pritoka Vrbanje, u koju se ulijeva u Šipragama.[1] Izvire na padinama Zastijenja (lokalizam: Zastinje; 1230 m n/v), vodno bogatog podvlašićkog platoa. Izvorište je na nadmorskoj visini od oko 1110 metara, a vodotok do Dunića stijena u nekim kartama se naziva Grozničavica. Ukupno je duga oko 8 km.[2][3] Većina od najvećih pritoka joj dolazi sa jugoistoka, tj. sa obronaka Oblog brda (1127 m) i Bunijevca (907 m): Djevojački, Svinjčijski i Smrički potok, te Brestovača. Sa sjeverozapada, tj. Radohove (Kape: 1230 m) ima samo jednu veću pritoku: na mapama je to bezimeni Demićki potok.

Demićka
Demićka ispod Dunića stijena
Opšte informacije
Dužinaoko 8 km
Slivcrnomorski
PlovnostNije plovna
Vodotok
IzvorIspod Zastijenja, podvlašoćki plato
V. izvora1100 m
UšćeVrbanja
Geografske karakteristike
Država/e Republika Srpska  Bosna i Hercegovina
NaseljaŠiprage
PritokeDjevojački potok, Svinčijski potok, Smrički potok, Brestovača i Demićki potok

U relativno malom području pripadajućeg međuriječja, osim Demićke, otiču i mnoge pritoke Vrbanje: Ćorkovac, Sadika, Duboka i Ugar (sliv Kobilje i drugi potoci). Ispod Dunića stijena, ulazi u kraći kaon (dubine oko 300 m) u odnosu na selo Dunuiće, a zatim prolazi ispod sela Demići (po kojem je imenovana); prije ušća ulazi u ljevkastu dolinu oko Vrbanje.

Vidi još

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Mučibabić B., Ur. (1998): Geografski alas Bosne i Hercegivine. Geodetski zavod BiH, Sarajevo
  2. ^ Spahić M. et al. (2000): Bosna i Hercegovina (1:250.000). Izdavačko preduzeće „Sejtarija“, Sarajevo.
  3. ^ Vojnogeografski institut, Izd. (1955): Travnik (List karte 1:100.000, Izohipse na 20 m). Vojnogeografski institut, Beograd.