Dimitrije Tjapkin (Peć, 1926Beograd, 4. jul 2016)[1] bio je profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Istakao se radovima iz teorije elektrotehničkih materijala.

Dimitrije Tjapkin
Datum rođenja1926.
Mesto rođenjaPeć
 Kraljevina SHS
Datum smrti(2016-07-04)4. jul 2016.
Mesto smrtiBeograd
 Srbija

Biografija uredi

Dimitrije Tjapkin je završio gimnaziju u Peći 1945. godine, a diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1950. godine, gde je kasnije i doktorirao.[2] Na Elektrotehničkom fakultetu je od 1950. godine radio kao asistent, a za redovnog profesora izabran je 1971. Na ovom fakultetu je učestvovao u osnivanju smera za Fizičku elektroniku 1955. godine,[3] kasnije Odsek za tehničku fiziku. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu je bio od 1975. do 1977. godine.

Dr Dimitrije Tjapkin je bio član jugoslovenskog društva ETAN (danas ETRAN — Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku) od osnivanja 1953. godine, a počasni član od 1999.[4] Na fakultetima u Beogradu i Nišu je uveo diplomsku i postdiplomsku nastavu iz oblasti fizičke elektronike, posebno poluprovodnika, tehnologije elekrotehničkih materijala i elemenata elektronskih uređaja. Njegova grupa za poluprovodnike pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, osnovana 1955, je razvila prve diode i tranzistore u Jugoslaviji, kasnije proizvođene u Elektronskoj industriji u Nišu.[5] Profesor Dimitrije Tjapkin je bio član i Instituta za fiziku u Beogradu od osnivanja 1961. godine, posebno Grupe za fiziku čvrstog stanja.[6]

Priznanja uredi

Profesor dr Dimitrije Tjapkin je dobitnik mnogih nagrada i priznanja, među kojima se ističu:[2]

Reference uredi