Drakon (grč. Δράκων) je bio atinski zakonodavac, koji je 621. godine pre nove ere doneo prve pisane zakone u Atini. Njegove odredbe izgubljene su u tami prohujalih vekova, ali se još u starom veku smatralo da su bile izuzetno stroge. Jedan atinski besednik je rekao da su Drakonovi zakoni bili pisani krvlju, a ne mastilom. Zbog toga se izraz drakonski zakoni[1] i danas koristi za izuzetno stroge zakonske odredbe. Za najmanju krađu sledila je smrtna kazna. Njegovim zakonima uveden je red u imovinske odnose. Kažnjavanje ubistva više nije bilo privatna stvar rodbine, već zadatak države. Uspostavljena je i izvesna pravna jednakost u državi ali ni to nije pomoglo siromašnim seljacima niti onim koji su padali u dužničko ropstvo.

Život uredi

Tokom 39. Olimpijade, 622. ili 621. godine p. n. e. Drakon je doneo zakonik po kome je poznat. Malo se zna o njegovom životu. Smatra se da je pripadao grčkom plemstvu sa Atike. Istina o njegovoj smrti je i dalje nejasna, ali znamo da je Drakon proteran iz Atine na susedno ostrvo Egina, gde je proveo ostatak svog života.[2]


  1. ^ „Drakonski zakoni”. Pristupljeno 2024-02-21. 
  2. ^ Guerber, H. A., and Joe Larkins. The Story Of The Greeks. Luton: Andrews UK, 2011. eBook Collection (EBSCOhost). Web. 26 Jun 2016.