Dram (mera za težinu)

Dram je jedinica za masu van SI sistema i najčešće se koristi za izražavanje mase plemenitih metala.

Osam drama čini jednu uncu.

Jedan dram je oko 3,5 grama.