Društveni položaj

Društveni položaj ili socijalni status je položaj koji pojedinac zauzima u određenoj društvenoj grupi ili društvenoj strukturi, zahvaljujući svom poreklu, ekonomskoj moći ili ličnim sposobnostima i obrazovanju. Društveni položaj određuje vrednosti, prava, moć i karakteristično ponašanje ljudi, koje uključuje određene norme i ograničenja, što se izražava odgovarajućim simbolima.

U sociometrijskom istraživanju društveni položaj označava položaj pojedinca u grupi koji je određen stavovima svih članova prema njemu. Ukoliko je pojedinac dobio povećani broj članova grupe, njegov sociometrijski status je veći.

LiteraturaUredi