Društvenost je generičko svojstvo čoveka da stupa u društvene veze i odnose sa drugim ljudima, da se udružuje i da živi zajedno s drugima u društvenoj zajednici. U psihologiji, osobina ličnosti koja se manifestuje u sklonosti ka traženju, lakom uspostavljanju i održavanju međuličnih odnosa sa većim brojem ljudi. Društvenost se može smatrati suštinskim svojstvom čoveka kao kulturnog i društvenog bića. K. Hornaj povezuje društvenost sa „potrebom za ljubavlju i odobravanjem, a naročito potrebom za partnerskim odnosima”.

Literatura uredi