Dubrovačke ljetne igre

Dubrovačke letnje igre su godišnja manifestacija koja se događa u Dubrovniku od 1950. godine od 10. jula do 25. avgusta.

Istorija uredi

Cilj osnivanja Dubrovačkih letnjih igara jeste da se prikažu renesansni i barokni duh Dubrovnika pomoću dramskih, muzičkih i plesnih izvedbi, gde bi se prikazale tradicije samog grada, kao i njegova bogata kulturna i naučna tradicija, važne ličnosti iz grada.

Spoljašnje veze uredi