Enharmonski tonovi

.

Enharmonski tonovi cis1 i des1.

Enharmonski tonovi (fr. notes enharmoniques, engl. enharmonic notes[1], gr. enharmonios - istozvučan) su tonovi koji isto zvuče (imaju iste grifove ili se sviraju na istim dirkama), a različito se pišu (notiraju) i različito se nazivaju.

Svaki ton ima svoj enharmonski ton (može da ima i dva, gornjeg i donjeg suseda).


Prikaz nekih enharmonskih tonova na klavijaturi.

Enharmonska zamena

uredi
 
Tonovi ais1 i b1 su enharmonski tonovi i jedan drugom enharmonski zamenici.
  • Enharmonska (istozvučna) zamena[2] nastaje ako zamenimo naziv note, intervala, akorda ili lestvice (tj. drugačije je napišemo - notiramo, pa je drugačije i čitamo, npr. nota ais1 postaje b1). Odsvirani ton će isto zvučati, jer se svira istim grifom ili na istoj dirci.

Reference

uredi