Eon predstavlja najkrupniji deo podele geološkog vremena. Za razliku od istorijskog vremena koje obrađuje samo vreme u kome je postojao čovek geolozi su definisali geološko vreme koje predstavlja ukupno proteklo vreme, period vremena od nastanka Zemlje do danas.

Podela uredi

Podele geološkog vremena se vrše na osnovu nekih krupnih događaja, odnosno krupnih promena, koji su se dogodili na Zemlji.

Podela geološkog vremena na eone idući od najstarijeg ka najmlađem:


Ediacaran PaleoproterozoikMezoproterozoik

HadajkArhaikProterozoikFanerozoik


Istraživanja istorije Zemlje su stalan posao geologa širom sveta. Tako da i sama podela geološkog vremena nije konačna već se ona vremenom menja i dograđuje, a pre svega potvrđuje konkretnim dokazima .


Literatura uredi

Vidi još uredi