Želja je svesna ili nesvesna težnja koja stremi zadovoljenju na stvaran ili imaginaran način. U psihoanalizi, jedan od važnih pojmova, koji obično ukazuje na zabranjenu i nesvesno suzbijanu težnju. Ove zabranjene izvorne želje nikada se ne mogu u potpunosti zadovoljiti. Kada je nagonskoj želji uskraćeno zadovoljenje na prvobitnom objektu, tada dolazi do njenog pomeranja, što je često uzrok poremećaja.

Literatura

uredi