Župna klima je varijetet između umernokontinentalne i planinske klime. Javlja se u zatvorenim kotlinama, koje su zaštićene od značajnijeg uticaja i strujanja vetra. Usled toga su ovde leta i zime toplije od okoline. Ovakva klima karakteristična je Aleksandrovačku Župu, Vranjsku kotlina i Metohijsku kotlinu (Sredačka Župa, Sirinićka Župa, Gora, Opolje). Bliska je kotlinskoj klimi, ali se razlikuju po temperaturi i strujanju vazduha.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Rodić D. i Pavlović M. (1994): Geografija Jugoslavije 1, Savremena administracija, Beograd