Žurnal (franc. journal, lat. diurnus – „dnevni, svakidašnji“) je periodična publikacija koja izlazi svakog dana ili u pravilnim vremenskim intervalima: sedmično, mesečno, kvartalno.

Pojava žurnala potiče iz starog Rima, kada je 59. godine p. n. e. Gaj Julije Cezar osnovao dnevne spise (acta diurna) ili gradske spise (acta urbis). Dnevni spisi su predstavljali drvenu tablu okrečenu u belo na kojoj su crnim slovima pisane vesti iz političkog i javnog života, odluke Senata i skupštine i privatne vesti iz života carske porodice.

Danas žurnal ne podrazumeva samo politički list nego i modni časopis, ilustrovanu reviju ili list koji se bavi određenom tematikom. Prvi takvi žurnali su Zapisane vesti (Notiyie scritte) koje su izlazile sredinom 16. veka u Veneciji i obaveštavale su o toku rata sa Turskom. U Italiji tog perioda reč gazeta (gazetta), što označava sitan novac kojim su kupovane te novine, počinje da se koristi kao sinonim za žurnal. U ostalim zeljama Evrope prvi žurnali se javljaju krajem 16. i početkom 17. veka, English Mercury u Engleskoj, Postreuter u Nemačkoj i Mercure français u Francuskoj.

Prvi srpski žurnali izlazili su u Beču: Serbskija novini (17911792), Slaveno-serbskija vjedomosti (17921794) i Novine serbske iz carstvujuščeg grada Viene (18131822). Prvi list sa ilustracijama kod nas je Serbski narodni list, a izlazio je od 1835. do 1848. godine.