Zbirka najčešće označava štampanu knjigu pesama jednog autora. Iako se i u ranijim vremenima, pre pojave štampe, primećuje tendencija sakupljanja pesama pojedinih stvaralaca, prema nekakvom konceptu, zbirka postaje važan književni i kulturni činilac posebno od doba romantizma.

Istorijat Uredi

Lirske balade Vorsvorda i Kolridža predstavljaju važan doprinos u stvaranju novog tipa pesništva i romantičarski manifest. Zbirke pesama Cveće zla Šarla Bodlera (1857) i Vlati trave V.Vitmena (1855) imale su izuzetan značaj u razvoju književnosti.[1]

Oblici zbirke Uredi

Raspored pesama u zbirci može počivati na hronološkom merilu (takav raspored u romantizmu je bio poželjan budući da predstavlja umetnikovu ispovest, autobiografiju) ili može biti načinjen prema nekoj umetničkoj zamisli (tematski ili žanrovski kriterijumi). Neke zbirke sadrže i prozni tekst, naročito intoniran:on može predstavljati poetiku i program, a može se dati i u obliku osećanja, memoara (npr.Itaka i komentari Miloša Crnjanskog).

Danas zbirka jeste najvažniji, vladajući oblik predstavljanja nečijeg pesničkog opusa.[2]

Najvažnije zbirke poezije Uredi

Reference Uredi

  1. ^ Popovic, Tanya. Rečnik književnih termina (II izd.). Beograd. ISBN 9788673600642. OCLC 823031942. 
  2. ^ Stambolić, Miloš (1985). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.