Zepto (zepto; simbol z) je SI prefiks u SI sistemu jedinica koji označava faktor od 10-21.

Usvojen 1991. godine, dolazi iz francuskog sept, što znači sedam, jer je jednak sa 1/10007.

SI prefiksi
10n Prefiks Simbol Kratka skala Duga skala Decimalni ekvivalent
1030 kveta Q nonilion kvintilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1027 rona R oktilion kvadrilijarda (hiljadu kvadriliona) 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1024 jota Y septilion kvadrilion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zeta Z sekstilion trilijarda (hiljadu triliona) 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 eksa E kvintilion trilion 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P kvadrilion bilijarda (hiljadu biliona) 1 000 000 000 000 000
1012 tera T trilion bilion 1 000 000 000 000
109 giga G bilion milijarda (hiljadu miliona) 1 000 000 000
106 mega M milion 1 000 000
103 kilo k hiljada 1 000
102 hekto h sto 100
101 deka da deset 10
100 nema nema jedan 1
10−1 deci d deseti deo 0,1
10−2 centi c stoti deo 0,01
10−3 mili m hiljaditi deo 0,001
10−6 mikro µ milioniti deo 0,000 001
10−9 nano n bilioniti deo milijarditi deo 0,000 000 001
10−12 piko p trilioniti deo bilioniti deo 0,000 000 000 001
10−15 femto f kvadrilioniti deo bilijarditi deo 0,000 000 000 000 001
10−18 ato a kvintilioniti deo trilioniti deo 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z sekstilioniti trilijarditi deo 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 jokto y septilioniti kvadrilioniti deo 0,000 000 000 000 000 000 000 001
10−27 ronto r oktilioniti kvadrilijarditi deo 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
10−30 kvekto q nonilioniti kvintilioniti deo 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi