Ibelin je bio dvorac na teritoriji Jerusalimske kraljevine iz 12. veka. Po njemu je dinastija krstaških barona dobila naziv.

Grb porodice Ibelin

Dinastija uredi

Dvorac je sagrađen 1141. godine između Jafe i Askalona, u blizini Mont Žisara. Njegov zadatak bio je da štiti hrišćanske teritorije od napada egipatskih sultana iz Askalona. Dvorac je sagradio jerusalimski kralj Fulk Ι Jerusalimski.

Prvi poznati član dinastije Ibelin bio je Barisan od Ibelina. On 1100-ih stupa u službu grofa Jafe. Kao nagradu za lojalnu službu, Barisan je 1142. godine dobio dvorac Ibelin od Fulka koji ga je oduzeo od Iga II zbog njegovog pokušaja državnog udara. Helvesa će Barisanu roditi: Iga, Balduina, Barisana, Ermengrande i Stefani. Mlađi Barisan, poznatiji kao Balijan, dobiće u nasledstvo Nablus i oženiti se Marijom Komnin, udovicom kralja Amalrika Jerusalimskog. Barisan će pomenutim teritorijama vladati sve do Saladinovog osvajanja 1187. godine.

Dinastija je nastavila vladati kraljevinom Kipar osnovanom tokom Trećeg krstaškog rata. Balijanov prvi sin Jovan od Ibelina vodio je opoziciju protiv svetorimskog cara Fridriha ΙΙ u njegovom pokušaju da preuzme kraljevsku krunu. Nakon Šestog krstaškog rata Ibelini ponovo osvajaju svoj dvorac. Od 13. do 15. veka Ibelini će biti jedna od najuticajnijih dinastija krstaških barona na Kipru. Slomom kraljevine Kipar dinastija se više ne pominje u istorijskim izvorima.

Gospodari Ibelina uredi

Vidi još uredi

Izvori uredi

  • William of Tyre (1943), A History of Deeds Done Beyond the Sea, trans. E. A. Babcock and A. C. Krey, Columbia University Press
  • Edbury, Peter W. (1997), John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem, Boydell Press
  • Mayer, H. E. (1982), "Carving Up Crusaders: The Early Ibelins and Ramlas", Outremer: Studies in the history of the Crusading Kingdom of Jerusalem presented to Joshua Prawer (Yad Izhak Ben-Zvi Institute)
  • Nielen-Vandervoorde, Marie-Adélaïde (2003), Lignages d'Outremer, Documents relatifs à l'histoire des Croisades, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. ISBN 978-2-87754-141-1.
  • Rüdt de Collenberg, W. H. (1977—1979), "Les Ibelin aux XIIIe et XIVe siècles", Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου 9
  • Rüdt de Collenberg, W. H. (1983), Familles de l'Orient latin XIIe-XIVe siècles, Variorum reprints, pp. 117–265, reprint of article Les Ibelin aux XIIIe et XIVe siècles.
  • Runciman, Steven (1951—1953), A History of the Crusades, Cambridge University Press