Islamska savjetodavna skupština

Islamska savjetodavna skupština ili Medžlis (pers. مجلس شورای اﺳﻼﻣﯽ) narodno je predstavništvo i zakonodavni organ u Islamskoj Republici Iran.

Sastoji se od 290 poslanika koji se biraju na neposrednim izborima tajnim glasanjem. Mandat joj je četiri godine. Odluke se donose na sjednicama na kojoj mora biti prisutno najmanje dvije trećine poslanika na način predviđen poslovnikom. Pravo zakonodavne inicijative ima Kabinet i najmanje 15 poslanika.

Sve odluke Medžlisa mora potvrditi Savjet čuvara koji odlučuje o saglasnosti skupštinskih akata sa islamskim propisima i Ustavom. Medžlis nema samostalnog pravnog položaja bez Savjeta čuvara. Međutim, on samostalno može samo ovjeravati punomoćja svojih članova i birati šest članova Savjeta čuvara.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi