Kartaški znak ili kartaška boja je jedna od kategorija u kartama za igranje na koje se deli špila. Svaka karta obično nosi jedan od nekoliko simbola koji pokazuju kojoj boji pripada; znak može dodatno biti označen bojom odštampanom na karti. Rang za svaku kartu je određen brojem poena na njoj, osim na slikovnim kartama. Rangiranje pokazuje koje su karte u jednoj boji bolje, veće ili vrednije od drugih, dok ne postoji redosled između boja osim ako nije definisan u pravilima određene kartaške igre. U jednom špilu postoji tačno jedna karta svakog ranga u svakoj boji. Špil može da sadrži posebne karte koje ne pripadaju nijednoj boji, koje se često nazivaju džokeri.

Redosled znakova uredi

Ne postoji standardni redosled za četiri znaka, tako da postoje različite konvencije među igrama kojima je potrebna hijerarhija odela. Primeri redosleda znakova su (od najvišeg do najnižeg):