Kopito je naziv za stopalo kopitara. Poseduje neparan broj prstiju — jedan prst kod konjâ, a tri prsta kod tapirâ i nosorogâ.

anatomija konjskog kopita


Spoljašnje veze uredi