Krupa (lat. caryopsis) je poseban tip ploda orašice i sreće se kod trava i naravno, žitarica. Kod ovog tipa orašice je oplodnica srasla sa semenjačom, pa tako zajedno štite embrion i endosperm. Zato se ponekad interpretira da je seme istovremeno i plod.[1]

Biljni delovi vrste Triticum aestivum gde se vidi i krupa koja je još nezrela.

Reference uredi

  1. ^ Tatić, B.& Petković, B. 1991. Morfologija biljaka. Naučna knjiga. Beograd.