Kubna jednačina

Kubna jednačina je matematički pojam koji označava sve polinomijalne jednačine koje se mogu uopštiti na sledeći izraz:

Gde su a, b, c i d poznati koeficijenti, a x nepoznata. Svi ovi parametri mogu uzimati vrednosti iz skupa kompleksnih brojeva. U slučaju kada su poznata rešenja jednačine x1, x2 i x3, ona se može izraziti i kao:


Spoljašnje vezeUredi