Kulon (engl, fr. coulomb; simbol: C) je SI jedinica naelektrisanja i definiše se kao količina naelektrisanja koju prenese električna struja jačine jednog ampera za jednu sekundu. Kulon je 6,241506×1018 puta veći od naelektrisanja jednog elektrona. Kulon je dobio naziv po Šarl-Ogisten de Kulonu.

Alternativna definicijaUredi

Pošto su Džozefsonovoj i fon Klicingovoj konstanti date konvencijom utvrđene vrednosti, moguće je da se kombinuju ove vrednosti (KJ ≡ 4,835 979×1014 Hz/V i RK ≡ 2,5812807×104 Ω) kako bi se stvorila alternativna (ne još zvanična) definicija kulona. Tada je kulon tačno 6,24150962915265×1018 elementarnog naelektrisanja.


Vidi jošUredi

LiteraturaUredi