Kutnjaci

Stalni kutnjaci ili molari su najveći zubi u ustima i istovremeno su najviše posteriorno locirani. Ime im potiče od latinske reči molaris, što znači mlinski kamen. Oni nisu supstituenti, jer izbijaju iza mlečnih zuba i od njih preuzimaju dominantnu ulogu u formiranju okluzalnih odnosa humane denticije. Obično ima dvanaest stalnih molara, po tri u svakom kvadrantu, a označavaju se kao prvi, drugi i treći stalni kutnjak. Zajedno sa premolarima, oni čine grupu bočnih zuba (lat. dentes posteriores s. transcanini).[1]

Kutnjaci
Weisheitszahn6.JPG
Rendgenski snimak vilica (bočno). Levo su tri premolara, u sredini četiri molara i gornji retenirani umnjak, a desno jedna naušnica
Lower wisdom tooth.jpg
Donji treći molar (umnjak) nakon ekstrakcije
Detalji
Arterijaarteria alveolaris superior posterior
Identifikatori
Latinskidentes molares
MeSHD008963
TAA05.1.03.007
FMA55638
Anatomska terminologija

Klasa molaraUredi

 • prvi gornji kutnjakdens molaris primus superior (dexter et sinister);
 • drugi gornji kutnjak - dens molaris secundus superior (dexter et sinister);
 • treći gornji kutnjak (umnjak) - dens molaris tercius superior s. sapientiae (dexter et sinister);
 • prvi donji kutnjakdens molaris primus inferior (dexter et sinister);
 • drugi donji kutnjak - dens molaris secundus inferior (dexter et sinister);
 • treći donji kutnjak (umnjak) - dens molaris tercius inferior s. sapientiae (dexter et sinister).

Klasa kutnjaka formira se vremenski diskontinuirano. Naime, prvi kutnjak niče oko šeste godine života, drugi oko dvanaeste, a treći oko osamnaeste godine ili uopšte ne iznikne. To znači da je potrebno više od dvanaest godina da bi se kompletirala stalna denticija.

Prostrana okluzalna površina, jaka korenska podrška i odnos prema viličnom zglobu, čine klasu molara idealno prikladnom za funkciju mlevenja hrane. Oni imaju i estetsku i fonetsku ulogu, a takođe podupiru i vertikalnu dimenziju lica i strukture temporomandibularnog zgloba.

Atributi klaseUredi

 
Stalni zubi, pogled sa desne strane

Postoje četiri karakteristična obeležja po kojima se klasa molara razlikuje od ostalih zuba:

 • najveća okluzalna površina u dentalnim lukovima,
 • prisustvo većeg broja kvržica (3—5) u unutrašnjem okluzalnom polju,
 • prisustvo najmanje dve bukalne kvržice,
 • prisustvo dve ili tri korenske grane, jedinstvene orijentacije i rasporeda.

Gornji molariUredi

Krune gornjih kutnjaka su kraće okluzo-cervikalno u odnosu na ostale zube, ali su veće u svim ostalim dimenzijama.

Konture spoljašnjeg okluzalnog polja su obično romboidnog oblika, a osnovna karakteristika unutrašnjeg okluzalnog polja je prisustvo tri veće i jedne manje kvržice. Glavne kvržice su: meziobukalna, distobukalna i meziopalatinalna, i one su uređene u trikuspalno-triangularnoj formi. Poslednje dve su obično povezane kosim grebenom (lat. crista obliqua), a preostala distopalatinalna kvržica je uvek najmanja i ponekad je u celosti odsutna.

Gornji molari imaju tri korena, dva bukalna i jedan palatinalni. Prvi gornji kutnjak je najveći i pokazuje najmanji opseg varijacija.

Donji molariUredi

 
Stalni zubi desne polovine donjeg dentalnog luka, pogled odozgo

Slično gornjim antagonistima, donji molari su najveći i najjači zubi mandibularnog dentalnog luka. Prvi donji molar predstavlja „sidro“ donjeg dentalnog luka sa aspekta okluzije.

Atributi dentalnog lukaUredi

Upoređivanjem gornjih i donjih molara, uočavaju se sledeće razlike:

 • krune donjih molara su šire mezio-distalno nego buko-oralno, a kod gornjih molara je obrnut slučaj,
 • veličina, raspored i broj kvržica su različiti,
 • kod donjih molara kontura unutrašnjeg okluzalnog polja je pravougaonog ili petougaonog oblika, a kod gornjih kutnjaka ima oblik romba,
 • donji molari imaju dve, a gornji tri korenske grane,
 • donji kutnjaci pokazuju lingvalni nagib krune i sl.

ZnačajUredi

Najveći pritisak pri žvakanju je u predelu molara, što određuje njihovu masivnost, broj i raspored kvržica, kao i broj i raspored korenova. Na taj način je obezbeđena dobra mehanička obrada hrane u ustima i olakšano varenje u ostalim delovima digestivnog trakta.

Posebno važno je naglasiti da je „šestica“ prvi stalni zub koji izrasta u ljudskim ustima, a s obzirom na uzrast deteta i čestu neinformisanost roditelja (koji obično misle da je u pitanju mlečni zub), on biva zapostavljen. Njegovim gubitkom dolazi do mnogih poremećaja u žvačnoj funkciji, poremećaja međuviličnih odnosa, te promene položaja okolnih zuba.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

LiteraturaUredi

 • Željko Martinović: Osnovi dentalne morfologije, II издање („Службени гласник“ Београд, ). 2000. ISBN 978-86-7549-175-0.;
 • Olga Janković, Verica Vunjak: Morfologija zuba, VII издање („Завод за уџбенике и наставна средства“ Београд, ). 2001. ISBN 978-86-17-08912-0.;
 • Darinka Stanišić-Sinobad : Osnovi gnatologije, I издање („БМГ“ Београд, ). 2001. ISBN 978-86-7330-139-6., COBISS-ID 94080780;

Spoljašnje vezeUredi