Kju (stepen)

Kju (級:きゅう) je japanski termin koji se koristi u borilačkim veštinama, čadou, ikebani, gou, šogiju i drugim sličnim aktivnostima da označi različite stepene veštine ili iskustva.

Treći kju test

U japanskim borilačkim veštinama, vežbači kju nivoa imaju pojaseve ispod crnog. Kju sistem rangiranja se razlikuje od veštine do veštine i od škole do škole. U nekim veštinama, svi kju vežbači nose bele pojaseve, dok u drugim nose pojaseve u boji, etikete ili trake kojima označavaju kju nivo.

Vežbači kju nivoa se tradicionalno nazivaju mundaša, oni bez dana i smatraju se početnicima pre nego učenicima - koji postaju tek kad stignu do prvog dana crnog pojasa, ili šodana.

Kju nivoi na japanskomUredi

 
Kju nivoi

Neke borilačke veštine za kju nivoe koriste isključivo japanske nazive. Lista od desetog ka prvom kjuu:

(Napomena: kju nivoi idu od većeg ka manjem broju. Npr., prvi kju je većeg nivoa od petog)

  • 10. Džukju (十級:じゅうきゅう)
  • 9. Kukju (九級:くきゅう)
  • 8. Hačikju (八級:はちきゅう)
  • 7. Nanakju (七級:ななきゅう)
  • 6. Rokju (六級:ろっきゅう)
  • 5. Gokju (五級:ごきゅう)
  • 4. Jonkju (四級:よんきゅう)
  • 3. Sankju (三級:さんきゅう)
  • 2. Nikju (二級:にきゅう)
  • 1. Ikju (一級:いっきゅう)

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi