Lažna dilema

логичка грешка

Lažna dilema, poznata i kao crno-belo i lažna dihotomija, je logička greška koja nastaje kada se u obzir uzimaju isključivo dve opcije koje su često ekstremne, dok zapravo postoji bar još jedna ili više njih. Postoji više verzija ove greške u zavisnosti od toga koliko ima opcija - recimo lažna trilema kada ih ima samo tri. Greška je uvek u tome da ponuđene opcije nisu dovoljne i da postoji još njih.

Greška se može praviti nesvesno, ali i svesno kada govornik želi da prisili ljude da mu se pridruže. Slučajno se koristi kada se zanemare druge validne mogućnosti izbora. Lažna dilema je često prisutna u politici kada se iznose ideje sa osnovom ili si sa mnom ili si protiv mene, ali i u marketingu kada se neki proizvod predstavlja kao jedini, pa zato i najbolji.

Primeri uredi

  • Ako ne koristiš naš šampon, opašće ti kosa.

Klasičan primer lažne dileme u marketingu.

  • Nisam te video danas u crkvi, a mislio sam da si dobar čovek.

Ovde se namerno iznosi pretpostavka da loši ljudi ne idu u crkvu, već samo dobri. Ovo naravno nije tačno, jer imamo i loše i dobre vernike i nevernike.

Literatura uredi

  • Stojadinović, Predrag (2014). 50 Logičkih grešaka za koje treba da znate. Smederevo: Heliks. str. 54—55. ISBN 978-86-86059-45-1.