Lučna ili uglovna sekunda (1’’) je merna jedinica za merenje veličine ugla i iznosi 60-i deo jednog lučnog (ili uglovnog) minuta ili 3.600-ti deo jednog lučnog (ili uglovnog) stepena.