Madona Laura

Madona Laura je književni lik iz zbirke pjesama Frančeska Petrarke Kanconijer. Laura de Noves (1310—1348) bila je žena grofa Hugues de Sade-a i javlja se kao misteriozna muza Petrarke. Rođena je šest godina poslije Petrarke u Avignonu. Bila je ćerka viteza Audibert de Novesa i njegove žene Ermessendae. Laura se udala 15. januara 1325. godine. Petrarka je prvi put vidjeo dvije godine kasnije 6. aprila 1327. godine u crkvi Sainte-Claire d'Avignon. Ona je tada imala samo sedamnaest godina .

Francesco Petrarca01.jpg

O Madoni Lauri se jako malo zna, mnogi smatraju da ona uopšte nije stvaran lik već samo pjesnikova imaginacija. Mada iz zvaničnih registara i notarskih radnji se utvrdilo da je Laura ipak stvaran lik.

Imala je veliku porodicu i bila je dobronamjerna supruga. Nakon njenog prvog susreta sa pjesnikom, on je naredne tri godine proveo u Avignonu pjevajući o čisto platonskoj ljubavi i svojim emocijama koje je gajio prema njoj, proganjajući je u crkvi i u njenim šetnjama. Umrla je 1348. godine, iako ne postoji podatak šta je tačno prouzrokovalo njenu smrt, smatra se, prema govorenju od strane njenih bližnjih da je u pitanju kuga koja je tada vladala Avignonom ili plućne tuberkoloze koja je prouzrokovana od 11 poroda.

Njena grobnica je otkrivena od strane French poet Maurice Scève 1533. godine. Madona Laura je predstavljena kao idealni prikaz žene tog vremena, ne samo za Petrarku već i za cijelu italijansku književnost. Ona predstavlja glavni motiv Kanconijera koji sadrži 317 soneta koji su podjeljeni na dva dijela, pjesme ispjevane za života madone Laure i pjesme ispjevane poslije njene smrti. Ljubav koju je pjesnik gajio prema njoj trajala je 21 godinu i pomogla mu da stori novi pjesniči stil Petrarkizam.