Makedonski parlamentarni izbori 1990.

Parlamentarni izbori u Socijalističkoj Republici Makedoniji su održani 11. novembra i 25. novembra 1990. godine.

Makedonski parlamentarni izbori 1990.

11. novembar i 25. novembar 1990. 1994. →
Stranka Vođa % Mandati +/–
VMRO-DPMNE 14.3 (PK)
29.9 (DK)
38 / 120
SKM-PDP 21.8 (PK)
27.7 (DK)
31 / 120
Partija za demokratski prosperitet 15.4 (PK)
7.3 (DK)
17 / 120
Savez reformskih snaga Stojan Andov 13.3 (PK)
16.1 (DK)
11 / 120
Socijalistička partija Makedonije Kiro Popovski 7.2 (PK)
4.9 (DK)
4 / 120
Ovo je spisak stranaka koje su osvojile mandate.
Pogledajte potpune rezultate ispod.

Ovo su bili prvi višestranačni izbori u Makedoniji.