Masuričko ili Surduličko polje predstavlja proširenje koje formira reka Vrla na izlasku iz planinskog masiva Vardenika. Dužina polja u pravcu severozapad-jugoistok iznosi oko 4 km, a širina u pravcu severoistok-jugozapad iznosi oko 2,5 km. U ovom polju Vrla sa desne strane prima od većih pritoka Romanovsku i Masuričku reku.

Geologija

uredi

Masuričko polje predstavlja proširenje koje se javlja na mestu sa veoma povoljnim uslovima za erozioni i denudacioni rad. Polje je na visini od oko 378 metara.

Hidrografija

uredi

Najveći tok u ovoj oblasti je Južna Morava, u koju utiču sve vode Vranjske kotline. Glavna pritoka Južne Morave je Vrla, koja dolazi iz dubljeg zaleđa sa grebena Vardenika. Najpre Vrla protiče dugačkom klisurom, zatim ulazi u Masuričko polje, gde prima Romanovsku i Masuričku reku, pa se probija kroz Prekodolsku klisuricu i uliva se u Južnu Moravu pri njenom izlazu iz Vranjske kotline.

Literatura

uredi
  • Trifunoski, Jovan F. Vranjska kotlina - antropogeografska ispitivanja (12 izd.). Prirodno-matematički fakultet na univerzitetot Skopje.