Mir na reci Ebro potpisan je 226. godine p. n. e. između Rimske republike i Kartagine.

Reka Ebro u Španiji

Uvod uredi

Nakon poraza u Prvom punskom ratu Hamilkar Barka prenosi svoju delatnost na Iberijsko poluostrvo u nameri da eksploatacijom rudnih bogatstava i korišćenjem plodnog zemljišta obnovi svoju državu. Stanovništvo Iberije činili su ratoborni Iberi. U sukobu sa njima Hamilkar gine 229. godine p. n. e. Nasledio ga je zet Hazdrubal koji 226. godine p. n. e. sa Rimljanima sklapa mir na reci Ebro.

Mir uredi

Ovim mirovnim sporazumom reka Ebro određena je kao granica kartaginske ekspanzije na Iberijskom poluostrvu. Mir je nesumnjivo više odgovarao Kartaginjanima jer je Rim njime faktički priznao njihova dotadašnja osvajanja na poluostrvu. Zauzet kampanjom na Balkanu, Rim je morao da popusti i potpisivanjem ovog ugovora žrtvuje interese svoga saveznika Sagunta, grada južno od reke Ebro koji je jedini odolevao kartaginskim napadima. Hanibalova opsada Sagunta biće povod za izbijanje Drugog punskog rata.

Literatura uredi

  • Istorija starog Rima - N. A. Maškin, Naučna knjiga, 2002. godina