Mislav (Muisclavus, Mislauus) je bio knez Primorske Hrvatske od oko 835. do oko 845. godine.

Biografija

uredi

Mislav se spominje nakon Vladislava, ali nije poznato da li je bio njegov direktan naslednik. Nosio je titulu kneza (dux). Pun naslov titule se ne zna. Tokom Mislavove vladavine, Primorska Hrvatska bila je vazalna država karolinškom kralju Italije. Mislav je bio u sukobu sa mletačkim duždom Petrom Tradenikom. Prvi je hrvatski knez koji je došao u sukob sa Mlečanima. Sukob je okončan mirom iz 839. godine potpisanim u blizini crkve Svetog Martina. Lokacija crkve nije poznata, ali se pretpostavlja da se nalazila u Poljičkom primorju, južno od Splita. Sledeće, 840. godine, Petar Tradeniko i Lotar I sklopili su sporazum po kome dužd, u zamenu za trgovačke povlastice, preuzima na sebe zaštitu italijanskih i istarskih gradova od Slovena. Upravo je Mislav postavio temelje usponu kneževine za vreme svog naslednika, kneza Trpimira, zahvaljujući slabljenju Karolinga i Vizantijskog carstva (zbog ratova sa Arabljanima). Od 842. do 844. godine Arabljani upadaju u Jadransko more i prodiru do Kvarnera. Nema vesti o sukobu Arabljana sa Hrvatima. Mislav je u Putalju podigao crkvu Svetog Jurja. To je prva zadužbina nekog hrvatskog vladara. Njegove rodbinske veze sa Trpimirom nisu poznate.

Izvori

uredi
  • Hrvatska enciklopedija, pdf
Hrvatski knez
835-845