Mišić donji konstriktor ždrela

Mišić donji konstriktor ždrela (lat. musculus constrictor pharyngis inferior) je parni mišić, koji pripada površinskoj (kružnoj) muskulaturi ždrela. Ima oblik trapeza sa bazom okrenutom unazad. Ispod njegove donje ivice prolazi donji grkljanski živac, dok preko spoljašnje strane mišića prelazi spoljašnja grana gornjeg grkljanskog nerva.[1][2][3]

M. donji konstriktor ždrela

Mišić se pripaja duž donjeg dela fibrozne ždrelne pregrade, koja razdvaja desnu i levu muskulaturu, a potom se prostire koso nadole i horizontalno unapred. S obzirom na prednje pripoje i pravac pružanja pojedinih vlakana, mišić se deli na dva snopa: tirofaringealni (lat. pars thyropharyngea) koji se pričvršćuje na tiroidnoj hrskavici grkljana i krikofaringealni snop (lat. pars cricopharyngea) koji se pripaja na luku krikoidne hrskavice grkljana.[4]

Inervacija potiče od donjeg grkljanskog nerva, grane vagusnog živca. Osnovna uloga mišića je sužavanje ždrelnog prečnika, potiskivanje zalogaja ka nižim delovima digestivnog trakta i podizanje grkljana tokom akta gutanja i govora.

Izvori uredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 
  4. ^ Darinka Stanišić-Sinobad (2001). Osnovi gnatologije. Beograd: BMG. ISBN 978-86-7330-139-6. COBISS-ID 94080780. 

Literatura uredi

  • Darinka Stanišić-Sinobad (2001). Osnovi gnatologije. Beograd: BMG. ISBN 978-86-7330-139-6. COBISS-ID 94080780. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4.