Mišić zatezač mekog nepca

Mišić zatezač mekog nepca (lat. musculus tensor veli palatini) je parni mišić glave, lokalizovan medijalno od unutrašnjeg krilastog mišića.[1][2][3]

Mišić zatezač mekog nepca

Pripaja se u čunastoj jami pterigoidnog nastavka klinaste kosti i hrskavičavom delu slušne trube. Mišićna vlakna postepeno prelaze u tetivu, koja se spušta naniže i unapred do tzv. pterigoidne kuke (lat. hamulus pterygoideus), savija se oko njene spoljašnje strane pod pravim uglom i ulazi u meko nepce. Završni deo tetive se spaja sa analognom strukturom istoimenog mišića suprotne strane i obrazuje nepčanu aponeurozu (fibrozni skelet mekog nepca). Njen prednji kraj se pripaja na zadnju ivicu koštanog nepca, a zadnji kraj prelazi u vezivno tkivo. [4]

Inervacija mišića zatezača mekog nepca potiče od istoimenih grana donjoviličnog živca. Osnovna uloga mišića se ogleda u zatezanju i spuštanju pomenute aponeuroze i otvaranju slušne trube. Istovremenom kontrakcijom sa mišićem podizačem, on podiže zadnji deo mekog nepca.

Izvori uredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 
  4. ^ Darinka Stanišić-Sinobad (2001). Osnovi gnatologije. Beograd: BMG. ISBN 978-86-7330-139-6. COBISS-ID 94080780. 

Literatura uredi

  • Darinka Stanišić-Sinobad (2001). Osnovi gnatologije. Beograd: BMG. ISBN 978-86-7330-139-6. COBISS-ID 94080780. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4.