Mišić obarač obrve

Mišić obarač obrve (lat. musculus depressor supercilii) je parni mišić glave, koji pojedini autori opisuje posebno, a drugi ga smatraju delom kružnog mišića oka.[1][2] On se pruža naviše od gornje-unutrašnjeg kraja kružnog mišića oka i pripaja se na dubokoj strani kože unutrašnjeg dela obrve.[3]

Slično mišiću nabiraču obrve, inervisan je slepoočnim granama facijalnog živca i zajedno sa njim učestvuje u spuštanju unutrašnje polovine odgovarajuće obrve. Na taj način, ovaj mišić formira vertikalne nabore u prostoru između dve obrve i licu daje izgled besa, patnje i sl. To ga svrstava u kategoriju mimičnih mišića.

Izvori uredi

  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

Literatura uredi

  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4.