Moment

вишезначна одредница на Викимедији

Moment (Moment), lat. momentum (movimentum od movere, „kretati se”), „pokrećuće”, kretanje kao prebivajuća sila (dok je motio kretanje kao proces, a motus pokret kao rezultat) da se pokrene samo sebe ili nešto drugo; preneseno:


  1. u fizici uopšteno proizvod dve fizičke veličine od kojih jedna ima dimenziju dužine moment impulsa, moment sile, dipolni moment, magnetni moment,...
  2. u matematici se definiše moment funkcije koji u različitim disciplinama (mehanici, statistici, fizici) može da dobije različita tumačenja. Moment može biti (nultog), prvog, drugog itd. reda...


Ne mešati sa pojmom momenat koji označava vremenski raspon, vremenski čas, trenutak.