Monozomik je ćelija koja sadrži jedan hromozom manje od normalnog broja, odnosno, umesto para nekog hromozoma ona sadrži samo jedan (lat.mono = jedan). Humana ćelija koja je monozomik za neki hromozom ima ukupno 45 hromozoma. Monozomije autozoma su po pravilu letalne i embrion sa aberantnim kariotipom ove vrste u najvećem broju slučajeva biva spontano pobačen do 3. meseca gestacije. S druge strane najveći broj monozomija polnih hromozoma su vijabilne.

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi