Neogotika predstavlja ponovno oživljavanje gotičkog stila u svim likovnim umetnostima pre svega u arhitekturi. Bio je zastupljen počev od druge polovine 18. veka do 80-ih godina 19. veka. Neogotika se pojavila najpre u Engleskoj a u Nemačkoj je bila tesno povezana sa romantikom. U slikarstvu poseban uticaj neogotike je izražen kod umetnika kao što su K. D. Fridrih ili K. F. Šinkel kao i kod Nazarena. Sa neogotikom je procvat doživela i umetnost vitraža.

Katedrala Sv. Vaclava u Olomovcu - Češka u neogotskom stilu

Spoljašnje veze uredi