Nesiguran položaj

Incertae sedis je latinski izraz koji se koristi kada se u biologiji još ne može (ili se još nije postigla saglasnost stručne javnosti o određenom pitanju) sa sigurnošću odrediti taksonomsko mesto jednog taksona (na primer, vrste) unutar sistematike.