OŠ „Jovan Sterija Popović” Novi Beograd

Osnovna škola „Jovan Sterija Popović” na Novom Beogradu nalazi se u Vojvođanskoj ulici 61, u zgradi u koju je useljena 22. oktobra 1959. na Dan oslobođenja Bežanije od fašizma. Ovaj datum škola proslavlja kao Dan škole.

Jedna je od tri osnovne škole u Srbiji koja nosi ime osnivača srpske drame, jednog od najboljih srpskih komediografa, načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića.

Istorijat uredi

Prvi pisani podatak o školi u Bežaniji datira iz 1715. godine kada su osnivane škole za srpsku decu na narodnom jeziku u okviru države kojom je vladala Marija Terezija. Kao bitne godine za školu u ovom delu donjeg Srema pominju se 1836. kada je počela sa radom škola u zgradi crkvenog dvorišta, 1873. kada je podignuta nova školska zgrada sa dve učionice, a 1891. i nova škola na dva sprata i 1889. kada je utvrđeno da postoji škola za područje sela Bežanija. U tom trenutku škola broji 118 učenika (69 dečaka i 69 devojčica). Škola je tokom svog postojanja menjala naziv nekoliko puta. Zvali su je Pučka škola, Državna mešovita pučka škola, Osnovna škola Bežanija, a od 1. 3. 1953. Osnovna škola „Jovan Sterija Popović”.

Jovan Sterija Popović je rođen u Vršcu ali je njegova majka Julijana potomak starih Bežaninaca. To je razlog zbog kojeg škola nosi njegovo ime.

Za vreme Kraljevine Jugoslavije škola je bila četvororazredna da bi vremenom postala osmorazredna. Pretpostavlja se da se nastava nije sistematski odvijala tokom Drugog svetskog rata. Po završetku rata škola nastavlja da radi, pojačava se nastavnički kadar, u školi rade stručni aktivi koji se povezuju sa stručnim društvima, nabavljaju se nova nastavna sredstva, uvodi slušanje radio-emisija za decu, započinje učenje stranih jezika, organizuju se različite sekcije i dečje organizacije, osvajaju prvi plasmani na takmičenjima, organizuju letovanja učenika, kupuje se odmaralište u Kaštel-Novom u kojem se organizuju rekreativne nastave i letovanja učenika. Do 1973. u školi je radio istureni deo Specijalne škole. Uvodi se produženi boravak za učenike koji se početkom 1980. transformiše u celodnevnu nastavnu. Kao posledica velike stambene izgradnje Novog Beograda školu u jednom trenutku pohađa oko 2000 učenika pa je nastava organizovana u okruženju, u prostorijama mesnih zajednica. Iz škole „Jovan Sterija Popović” odvajaju se 1967. OŠ „Milan Rakić” (tada OŠ „Dr Ivan Ribar”), 1982. OŠ „Kneginja Milica”(tada OŠ „Užička repubika”) i 1989. OŠ „Mladost”.[1]

Škola danas uredi

Škola danas ima preko 1000 učenika u 40 odeljenja. Nastavnički kadar je brojan. Stručni saradnici u školi su psiholog, pedagog i defektolog. Svake školske godine organizuje se međunarodni festival poezije za decu pod nazivom „Izdanci”. U školi je jedno vreme, četiri puta godišnje, izlazio  školski časopis „Sterija” koji je bio besplatan za sve učenike škole. Škola sarađuje sa preostale dve istoimene osnovne škole u Srbiji, jednom u Vršcu, drugom u Velikoj Gredi, osnovnom školom „Metlika” iz Metlike (Slovenija), Ambasadom Švedske i Srpskom školom u dijaspori, u Švajcarskoj. Danas se nastava odvija u 20 učionica, 2 računarska kabineta, fiskulturnoj sali i spoljašnjem sportskom terenu. U školskoj 2016/17. učenici škole su osvojili 133 prvih, drugih i trećih mesta na školskim, opštinskim i republičkim takmičenjima.

Vidi još uredi

Reference uredi

  1. ^ Jovanović Bajin, Petar. Bežanija i Bežaninci. Bežanija 2012. str. 25—56. 

Spoljašnje veze uredi