OŠ „Laza Kostić” Novi Beograd

OŠ "Laza Kostić" je osnovna škola na Novom Beogradu u ulici Milentija Popovića 72. Škola od 2005. godine nosi ime po poznatom pesniku Lazi Kostiću, a pre toga se zvala OŠ "Sedam sekretara SKOJ-a".

IstorijatUredi

Škola je počela sa radom 5. septembra 1977. godine i tada je nosila ime OŠ Sedam sekretara SKOJ-a. Prvi učenici su pristigli iz OŠ "Josip Broz Tito" (današnja OŠ "Jovan Dučić") i iz OŠ "Radoje Domanović". Prvu školsku godinu je završilo 1168 učenika. Arhitekta škole je Aleksandar Stjepanović.

Škola danasUredi

Danas školu pohađa više od 900 đaka. Odeljenskih zajednica u osmom razredu ima tri. Škola je poznata po mnogim projektima koje održava, kao na primer projekat „Škola bez nasilja“. Škola ima preko 25 kabineta i učionica u kojima se vrši nastava. Na donjem spratu se nalazi i kabinet informatike. Škola raspolaže bazenom, veštačkom stenom i dve sale za fizičko, uprizemlju i na prvom spratu škole. Velika u prizemlju škole i mala na gornjem spratu. U podnožju škole se takođe nalazi velika sala u kojoj se uglavnom vrši nastava muzičke kulture, ali i razne manifesacije. Škola ima i jednu biblioteku. U nastavničkom kadru škole radi preko 35 nastavnika i učitelja. Učenici ove škole su jedni od najboljih koji urade kvalifikacioni test na kraju godine, a takođe osvajaju dosta nagrada na takmičenjima i manifestacijama.

Spoljašnje vezeUredi