Okruzi Portugalije

Republika Portugalija je podeljena je na 20 područnih jedinica, tj. 18 okruga u kopnenom delu države i 2 autonomne pokrajine (Madeira i Azorska ostrva). Autonomne pokrajine su po obimu i veličinu približni okruzima, ali, shodno svom položaju, sa mnogo širim nadležnostima i ovlašćenjima.

Područna podela Portugalije: boja označava okrug, crnom crtom su izdvojene opštine

Okruzi nose ime po gradu-sedištu. Oni su danas najvažniji stepen upravne podele države.

Istorijat okruga uredi

Današnji okruzi su uspostavljeni 1936. godine. Do tada je Portugalija bila podeljena na provincije.

Portugalski ustav iz 1976. godine je predvideo postojanje autonomnih pokrajina (Madeira i Azorska ostrva) i upravnih pokrajina u kopnenom delu države, pri čemu je određeno da ukoliko se obrazuju pokrajine da se time moraju ukinuti okruzi, koje će date pokrajine pokriti. Na osnovu toga ukinuti su okruzi na Madeiri i Azorima, ali se pokrajine u kopnenom delu Portugalije nikada nisu obrazovali.

I pored toga što su okruzi i dalje zakonski osnovni nivo područne podele države značaj okruga je umanjen, a značajan deo njihovih nadležnosti je prenet na opštine. 2003. godine zakonski je dopušteno međusobno udruživanje opština bez obzira na granice okruga kojima pripadaju. Međutim, značaj okruga je i pored toga značajan. Poslednjih godina ponovo su učestala spominjanja o novoj podeli cele države na pokrajine.

Spisak autonomnih pokrajina uredi

Autonomna
pokrajina
matični
naziv
Broj
opština
Broj
Naselja
Površina
u km²
Broj
stanovnika
Sedište
Azori Azores 18 154 23462.346 245374 245.374 Ponta Delgada
Madeira Madeira 11 54 0801801 267938267.938 Funšal

Spisak okruga uredi

Okrug matični
naziv
Broj
opština
Broj
Naselja
Površina
u km²
Broj
stanovnika
Sedište Pokrajina
Aveiro Aveiro 19 208 028082.808 0713578713.578 Aveiro Severna, Središnja
Beža Beja 14 100 1022510.225 0161211161.211 Beža Alentežo
Braga Braga 14 515 026732.673 0831368831.368 Braga Severna
Bragansa Bragança 12 299 066086.608 0148808148.808 Bragansa Severna
Vizeu Viseu 24 372 050075.007 0394927394.927 Vizeu Severna, Središnja
Vijana do Kastelo Viana do Castelo 10 290 022552.255 0252011252.011 Vijana do Kastelo Severna
Vila Real Vila Real 14 268 043284.328 0223731223.731 Vila Real Severna
Gvarda Guarda 14 336 055185.518 0173716173.716 Gvarda Središnja, Severna
Evora Évora 14 91 073937.393 0173408173.408 Evora Alentežo
Kastelo Branko Castelo Branco 11 160 066756.675 0208070208.070 Kastelo Branko Središnja
Koimbra Coimbra 17 209 039473.947 0441245441.245 Koimbra Središnja
Leirija Leiria 16 148 035153.515 0459450459.450 Leirija Središnja
Lisabon Lisbon 16 226 028002.800 21359922.135.992 Lisabon Veliki Lisabon, Alentežo
Portalegre Portalegre 15 86 060656.065 0127018127.018 Portalegre Alentežo
Porto Porto 18 383 023952.395 17818261.781.826 Porto Severna
Santarem Santarém 21 193 067476.747 0475344475.344 Santarem Središnja, Alentežo
Setubal Setúbal 13 82 050645.064 0788459788.459 Setubal Veliki Lisabon, Alentežo
Faro Faro 16 84 049604.960 0458734458.734 Faro Algarve


Pogledati još uredi