Opsada Amide

Opsadu Amide izvršili su 359. godine Persijanci pod kraljem Šapurom II tokom rimsko-persijskog rata. Završena je pobedom Persijanaca, osvajanjem grada i masakrom rimskog stanovništva.

Opsada Amide
Deo rimsko-persijskih ratova
Taq-e Bostan - High-relief Shapur II and Shapur III.jpg
Kralj Šapur, osvajač Amide
Mesto:Amida, moderni Dijarbakir, Mala Azija
Sukobljene strane
Sasanidsko carstvo Rimsko carstvo
Komandanti i vođe
Šapur II Ursicin

OpsadaUredi

Šapur, čiji je prethodni pohod protiv Rimljana završio porazom kod Singare, ovaj put se bolje pripremio, koristeći kao ljudstvo i nomadske Ksionite pod kraljem Gumbaratom. Persijanci su nekoliko puta grad pokušali zauzeti na juriš, pri čemu su pretrpeli ogromne gubitke. Grad je pružao otpor i uprkos tome što je među braniteljima izbila zaraza. Međutim, nakon 73 dana je otpor slomljen, a nakon čega su Persijanci masakrirali žitelje. Među braniteljima je bio i rimski oficir Amijan Marcelin koji je iz opkoljene Amide uspeo pobeći dan pre pada; o opsadi je ostavio detaljno svedočanstvo u knjizi Res gestae. Pad grada je Šapuru omogućio dalje napredovanje u rimsku teritoriju; Amidu će nekoliko godina kasnije osloboditi Julijan Apostata tokom svog pohoda na Persiju 363. godine.

IzvoriUredi