Organizacioni centri mikrotubula

Organizacioni centri mikrotubula (OCM) su strukture koje se nalaze u svim ćelijama biljaka i životinja a iz kojih mikrotubule nastaju. Dve najvažnije vrste OCM su bazalna tela koja su pridružena cilijama i određeni međućelijski spojevi kod epitelijalnih ćelija, kao i centrozome.

Većina životinjskih ćelija tokom interfaze imaju jedan OCM, koji je obično lociran blizu jedra, i u opšem slučaju usko pridružen Goldžijevom aparatu tokom interfaze. Ovaj OCM se naziva centrozoma koji obično sadrži par centriola. Mikrotubule su u centrozome usidrene svojim minus krajem, i s obzirom da se mikrotubule razlažu pretežno sa ovog kraja, ovo usidrenje ima stabilizujuće dejstvo tako da mikrotubule u OCM-u mogu rasti veoma brzo. Ova usmerenost je važna i zbog transporta vezanog kroz membranu, s obzirom da se motorni proteini, kinezin i dinein, kreću ili u minus ili plus pravcu duž mikrotubule, prenoseći vezikule u unutrašnjost ili spoljašnjost endoplazmatičnog retikuluma i Goldžijevog aparata.

Kod epitelnih ćelija, OCM se takođe usidruju i organizuju mikrotubule koje sačinjavaju ciliju. Kao i kod centrozoma, ovi OCM stabilišu i usmeravaju mikrotubule kako bi, u ovom slučaju, omogućile jednosmerno kretanje same cilije a ne vezikula koje se po njoj kreću.