U tipografiji i krasnopisu, osnovna linija ili linija osnove je linija na kojoj „leže“ slova, a ispod koje se spušta descent.

Dijagram koji prikazuje tipografske termine