Parcelacija

Parcelacija je geodetska radnja kojom se na jednoj katastarskoj parceli obrazuje veći broj manjih parcela, koje mogu biti poljoprivredne ili građevinske parcele, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i urbanističkim projektom.

Parcelacija može nastati kao posljedica prava nasljedstva, gdje se u nemogućnosti ravnomjerne podjele među nasljednicima vrši podjela nepokretnosti, na zakonom utvrđen način. Kada se dogovorom obuhvaćenih strana o primanju svoga djela prava na nepokrentnost/i koja se djeli/le, tada izlazi geometar koji vrši podjelu parcele. To je je jedan od najčešćih primjena parcelacije.

Parcelacija se može izvšrti i na poziv vlasnika određene parcele. Izvršava se na zahjtev vlasnika zemljišta od strane nadležnog državnog organa.

Parcelacija se vrši i kao prethodna radnja pretvaranju negrađevinskog zemljišta u građevinsko zemljište i njegove diobe zbog izgradnji građevinskih objekata.

Parcelacija je može i vršiti u slučaju dodjele zemljišta raseljenim licima (primjer tzv. kolonizacija Vojvodine poslije zavšretka II svjetskog rata), kao i u svrhu sveobuhvatnih urbanističkih planova (npr. planiranje izgradnje i uređenja novog dijela grada).

PreparcelacijaUredi

Preparcelacija je obrnuti proces od parcelacije. Predstavlja geodetsku radnju kojom se na većem broju katastarskih parcela obrazuje jedna ili više građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u urbanističkom projektu.