Piroklastični tok

Piroklastični tok je brzi tok toplog gasa i stene (oko 1000 stepeni), koji može dostići brzinu i veću od 700 km/h. Ovaj tok se obično kreće niz padinu ili se širi lateralno, pod dejstvom gravitacije. Njegova brzina zavisi od gustine toka, brzine izbacivanja piroklastičnog materijala iz vulkana i gradijenta padine. Mogu biti inicirani kolapsom lavične dome, kolapsom kriptodome (kod subplinijskih erupcija), kolapsom eruptivnog stuba i trenutnim kolapsom bez formiranja eruptivnog stuba (kod plinijskih erupcija).

Piroklastični tok se sliva niz padine vulkana Majon na Filipinima, 1984.

Naslage piroklastičnih tokova mogu biti veoma različite po pitanju veličine čestica, gustine i brzine samog toka. Debljina naslaga je zavisna od paleoreljefa, pa će tako u dolinama debljina biti veća, a na padinama manja. Naslaga piroklastičnih tokova su nesortirane, bez ili sa slabom stratifikacijom. Javlja se normalna ili reversna gruba gradacija.

LiteraturaUredi

  • Đorđević V., Đorđević P., Milovanović D. 1991. Osnovi petrologije. Beograd: Nauka
  • Schmincke, H. U. 2004. Volcanism. New York: Springer. ISBN 978-3-540-43650-8.

Spoljašnje vezeUredi