Pleohroizam

Pleohroizam (grč. плеон i grč. хроа[1], boja kože[2]), pojava da neki kristali u različitim smjerovima drugačije apsorbuju različite boje svjetlosti; [1] svojstvo bojenih dvoosnih kristla da u svim anizotropnim pravcima pokazuju drugačije boje. [2] (Npr. ako se kroz kristal koordierita propušta svjetlost u smjeru a – ose , kristal postaje sivozelen, ako se propušta duž b-ose, postaje žut, a u smjeru c-ose indigoplav). Posmatra li se u drugim smjerovima poprima prelazne boje koje se nalaze između tih graničnih boja. [1] Pleohroizam je prostim okom teško vidljiv ali se zato lijepo vidi u dihroskopskoj, Haidingerovoj lupi i u polarizacionom mikroskopu. [1]

ReferenceUredi

  1. ^ a b v g Grupa autora, Enciklopedija leksikografskog zavoda, Jugoslovenski leksikografski zavod, Zagreb, 1962.g.
  2. ^ a b Vujaklija M, Leksikon stranih reči i izraza, Prosveta, Beograd, 1954.g.

Spoljašnje vezeUredi